SVĢ skolēniem izcili rezultāti Latvijas 44. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē Rīgas reģionā

Latvijas 44. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference Rīgas reģionā norisinājās 2020. gada 28. februārī Rīgā. No Siguldas Valsts ģimnāzijas 11. klašu skolēnu vidus dalībai šajā konferencē tika izvirzīti 8 skolēni un viņu zinātniski pētnieciskie darbi.

Izsakot pateicību skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu, sveicam viņus ar augstajiem sasniegumiem un vēlam veiksmi valsts līmeņa zinātniski pētniecisko darbu konferencē!

Rezultāti.

Zinātniski pētnieciskā darba autors Zinātniski pētnieciskā darba

vadītājs

Zinātniski pētnieciskā darba

nosaukums

Zinātņu nozare Rezultāti konferencē
 

Tomass Ozoliņš

 

 

Inta Romanovska

Stereotipi par latviešiem un krieviem mūsdienu Latvijas sabiedrībā Psiholoģija II pakāpe
 

Fani Pinsone

 

Inta Romanovska

Latviešu sievietes dzīves stila atspoguļojums žurnāla “Atpūta” modes lapās 20. gs. 20. – 30. gados Mūzika un māksla I pakāpe
 

Sabrīna Ustinova

 

Inta Romanovska

 

Pilnvērtīgs uzturs un bērnu ēšanas paradumi pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”

 

Socioloģija

 

II pakāpe

 

Luīze Paula Apīne

 

Ilze Zīriņa – Eglīte

 

Bērnības semiotika Māras Zālītes romānā “Pieci pirksti”

 

Valodniecība un literatūrzinātne

 

I pakāpe

 

Laura Berkolde

 

Inese Berga

 

Tūrisma attīstība Siguldā 20. gs. 20.-30. gados

Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija  

III pakāpe

 

Patrīcija Pavlova

 

Ilona Brakovska

 

Plakanās pēdas diagnostika un novēršana, izmantojot vingrojumu kompleksu

 

Medicīna un veselības zinātnes

 

I pakāpe

 

Anastasija Maure

 

Inese Berga, Anita Ūdre  

Vācu filozofa Imanuela Kanta ideju popularizēšana un Kanta biedrības darbības atspoguļojums Latvijas periodikā 20. gadsimta 20. – 30. gados

 

Filozofija, ētika, reliģija

 

 

II pakāpe

 

Elīna Kalniņa

 

 

Inese Berga

 

7. Siguldas kājnieku pulka sabiedriskās aktivitātes un saistība ar Siguldu (1920-1940)

 

 

Vēsture un arheoloģija

 

II pakāpe