Valsts ģimnāziju vadības pārstāvji tiekas ārkārtas sanāksmē

Pirmdien, 2016.gada 3.oktobrī, Āgenskalna Valsts ģimnāzijā tikās Latvijas valsts ģimnāziju vadības pārstāvji, lai spriestu par plānotajiem grozījumiem Vispārējās izglītības likumā. Likumprojekts paredz 27 pašvaldību dibināto valsts ģimnāziju pārņemšanu valsts īpašumā un padotībā, mainot to dibinātāju statusu no pašvaldības uz valsti.

Pēc ilgstošām diskusijām nolemts oficiālā vēstulē paust savu nostāju par sagatavotajiem grozījumiem, aicinot Izglītības un zinātnes ministriju sniegt atbildes uz jautājumiem par valsts ģimnāziju pārņemšanas stratēģiskajiem rezultātiem ilgtermiņā, resursu pārvaldības efektivitāti, kā arī riskiem un ietekmi uz darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.SAM. Lasīt vairāk →

Siguldas Valsts ģimnāzija apstiprina attīstības stratēģiju 2016.-2020.gadam

Siguldas Valsts ģimnāzijas attīstības stratēģija 2016.-2020.gadam ir vidēja termiņa iestādes attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka iestādes misiju, vīziju, vērtības, mērķus un uzdevumus. Stratēģijā iestādes darbība ir novērtēta arī SVID ietvaros un veikta sadarbības pušu analīze. Stratēģijas pamatā ir ievērots nacionāla un novada līmeņa attīstības plānošanas konteksts. Lasīt vairāk →

Valsts prezidents Siguldas Valsts ģimnāzijai pasniedz Ata Kronvalda balvu

Valsts prezidents Raimonds Vējonis šodien, 29.augustā, Melngalvju namā svinīgā ceremonijā apbalvoja Ata Kronvalda balvas ieguvējus, kā arī pasniedza Lielās un Mazās pūces balvu visaugstāk novērtētajām skolām. Ata Kronvalda fonda veidotajā Latvijas skolu reitingā 2016.gadā lielo skolu kategorijā, kurā vērtētas 93 skolas, Siguldas Valsts ģimnāzija ierindojusies ceturtajā vietā, savukārt mazo skolu kategorijā, kurā tika sadalītas 175 vietas, lieliskus panākumus guvusi Siguldas 1.pamatskola, ierindojoties 12.vietā, bet 54.vietu ieguvusi Siguldas pilsētas vidusskola.
Lasīt vairāk →

Par dienesta viesnīcas pakalpojuma nodrošināšanu Siguldas Valsts ģimnāzijas izglītojamajiem

Saskaņā ar  Siguldas novada Domes 2016.gada 3.augusta iekšējo noteikumu Nr. 8/2016 “Par Laurenču sākumskolas Dienesta viesnīcas dzīvojamo telpu piešķiršanu” 11.punktu visiem izglītojamajiem/vecākiem lūgums iesniegt attiecīgo iesniegumu Siguldas Valsts ģimnāzijas direktoram. Iesniegumu iespējams iesniegt arī elektroniski nosūtot skenētā formātā vai iesniedzot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu dokumentu. Lasīt vairāk →

Par vienu no labākajām lielajām skolām atkārtoti atzīta Siguldas Valsts ģimnāzija

Ata Kronvalda fonda veidotajā Latvijas skolu reitingā 2016.gadā lielo skolu kategorijā, kurā vērtētas 93 skolas, Siguldas Valsts ģimnāzija ierindojusies ceturtajā vietā (pirmajā vietā – Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, otrajā vietā – Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, trešajā vietā – Āgenskalna Valsts ģimnāzija), izcīnot diplomu, ko pirms mācību gada uzsākšanas svinīgā pasākumā pasniegs Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Lasīt vairāk →

Ronana un Kaijas veiksmīgais mācību gads Latvijā

Ceturtdienas, 9. jūnija, vakarā notika devīto klašu izlaidums Siguldas Valts ģimnāzijā. Starp 66 skolas absolventiem bija arī melburnietis Ronans Lārmanis.

Ronans Siguldas Valsts ģimnāzijas 9. klasē pavadīja pilnu mācību gadu, sākot no pagājušā gada 1. septembra. Tāpat kā visiem devītklasniekiem, viņam, skolu beidzot, nācās kārtot 4 obligātos valsts eksāmenus: latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā un Latvijas vēsturē. Lasīt vairāk →